Céginformációk
Termékeink
Mintaboltok
Elérhetőségek
 
 

Történeti áttekintés

A társaság által jelenleg is használt ipari területen 1926-ban alakult meg a jogelőd alapítónak tekinthető részvénytársaság, mely különböző ipari és kereskedelmi tevékenységet folytatott. 1935-ben merült fel a katonai és ipari célú aktívszén gyártás gondolata. Az erre való több éves előkészület után a gyár 1939-től a Honvédelmi Minisztérium tulajdonaként a Magyar Kincstár kezében volt.
A háború befejezéséig az olasz Pirelli cégtől vásárolt szabadalmi eljárás alapján katonai célra használatos aktívszenet gyártott. Ez idő alatt termelését megháromszorozta.
1946-ban a vállalat az iparügyi tárcához került, és termelését próbálta a polgári szükségletekhez igazítani. 1947-ben szintén a vállalat keretében létrehozták a rövid ideig mőködő magyar-jugoszláv alumínium-egyezmény lebonyolító központját.
Az államosítás 1948. november 30-i dátummal történt Műszéntermelő Nemzeti Vállalat néven, a tevékenység pedig három fő területre oszlott: aktívszén, anódmassza és műszén gyártása, melyek gyártási technológiáját az elkövetkezendő években továbbfejlesztették.
1956-ban történtek az első kísérletek a színesfém porkohászat meghonosítására, melynek az adott korban feltétele volt, hogy az alapanyag előállítása is helyben történjen. Így a 60-as évek elejére kialakult a cég mai gyártmányszerkezete : aktívszén, műszén, szén- és bronzkefe gyártás, valamint az előbbiekben említett porkohászat.
Az idők folyamán a termelés volumen egyre növekedett, vidéki telephelyek megvásárlását illetve kialakítását vonva maga után. A földrajzi elkülönülés a technológiák szétválását is eredményezte, melyek a 80-as évek végéig kisebb-nagyobb módosításokkal továbbra is megmaradtak.
1992-ben a vállalat egyszemélyes társasággá alakult át, de még mindig állami tulajdonban maradt, többszöri privatizációs próbálkozások ellenére is. Az időközben bekövetkezett piacvesztések miatt a Műszén Kft. nehéz pénzügyi helyzetbe került, létszámában és telephelyeinek számában is jelentősen zsugorodott, bár működését eközben is folyamatosan fenntartotta.
1996-ban történt meg a privatizáció, amikor a Carbosint Kft. megvásárolta a Műszén Kft. eszközeit és ingatlanait, megtartva az előző gyártmányprofilokat is. A 100%-ban magyar magánszemélyek tulajdonában levő társaságnál folyamatos a műszaki és minőségi fejlesztés, bővül a gyártmányválaszték, és állandó elvárás a vevőkkel való szoros üzleti és szakmai együttműködés.